Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Top 5 ngành nghề có nhu cầu nhân lực nhiều nhất tại Việt Nam

Hiện nay thị trường lao động Việt Nam có sự phục hồi sau dịch Covid-19. Cơ hội mở ra cho mọi ngành nghề nhưng có một số công việc được nhiều người lựa chọn do có nhu cầu tuyển dụng cao, mức thu nhập tốt. Nhằm định hướng nghề nghiệp cho các bạn, trong bài […]